Gia đình được xây dựng trên cơ sở:

Gia đình được xây dựng trên cơ sở:

A. Hôn nhân

B. Huyết thống

C. Nuôi dưỡng

D. Hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Gia đình được xây dựng trên cơ sở:

Bạn đang xem: Gia đình được xây dựng trên cơ sở: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP