Giai cấp nào nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?

Giai cấp nào nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?

A. Giai cấp nông dân.

B. Giai cấp công nhân.

C. Tầng lớp thợ thủ công.

D. Tầng lớp nô tì.

Hướng dẫn

Chọn đáp án: A
Giải thích: Thời Lý nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu. Trong xã hội nông dân chiếm đa số trong dân cư, là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội.

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site