Giai đoạn khởi nghĩa từng phần (tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) của cách mạng nước ta còn được gọi là

Giai đoạn khởi nghĩa từng phần (tháng 3 đến giữa tháng 8-1945) của cách mạng nước ta còn được gọi là

A. Cao trào kháng Pháp và Nhật.

B. Cao trào đánh đuổi phát xít Nhật.

C. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

D. Phong trào chống Nhật cứu nước.

Hướng dẫn

Cuộc khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945 còn được gọi là cao trào kháng Nhật cứu nước.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site