Giải phẫu ở trường y là:

Giải phẫu ở trường y là:

A. Giải phẫu học đại thể

B. Giải phẫu học từng vùng kết hợp với hệ thống

C. Giải phẫu học cơ sở cho tất cả các môn của Y học

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Giải phẫu ở trường y là:

Bạn đang xem: Giải phẫu ở trường y là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!