Giám đốc thẩm: (là một thủ tục đặc biệt):

Giám đốc thẩm: (là một thủ tục đặc biệt):

A. Là một cấp xét xử

B. Là một thủ tục tố tụng

C. Là một cấp xét xử đặc biệt

D. Cả ba câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site