Giảm hấp thu các glycosid tim qua đường tiêu hóa là do:

Giảm hấp thu các glycosid tim qua đường tiêu hóa là do:

A. Có ít nhóm OH trong cấu trúc

B. Dùng kèm Atropin

C. Bệnh nhân bị liệt ruột

D. Bệnh nhân ỉa chảy

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này