Giảm LDL và tăng HDL là tác dụng dược lý của:

Giảm LDL và tăng HDL là tác dụng dược lý của:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B2

C. Vitamin B3

D. Vitamin B5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này