Giao dịch vì nhu cầu thiết yếu của gia đình do vợ hoặc chồng thực hiện:

Giao dịch vì nhu cầu thiết yếu của gia đình do vợ hoặc chồng thực hiện:

A. Chỉ có giá trị pháp lý khi người còn lại bị mất năng lực hành vi dân sự

B. Chỉ có giá trị pháp lý khi có ủy quyền của người còn lại

C. Luôn bị coi là vô hiệu

D. Luôn có giá trị pháp lý

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này