Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN :

 Giao thức nào trong các giao thức sau dùng trong mô hình mạng WAN :

A. TCP/IP

B. NETBEUI

C. DLC

D. Tất cả

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này