Giữa những người cùng dòng máu trực hệ mà chung sống với nhau như vợ chồng:

Giữa những người cùng dòng máu trực hệ mà chung sống với nhau như vợ chồng:

A. Không tráí pháp luật

B. Là trái pháp luật

C. Là vi phạm điều kiện kết hôn

D. Là kết hôn trái pháp luật

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này