Glycerid là lipid:

Glycerid là lipid:

A. Trung gian 

B. Trung tính 

C. Trung hòa 

D. Không có đáp án đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Glycerid là lipid:

Bạn đang xem: Glycerid là lipid: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP