Glycogen có đặc điểm:

Glycogen có đặc điểm:

A. Có nhiều trong các loại ngũ cốc 

B. Là một polysaccarid tạp 

C. Là glucid dự trữ của thực vật 

D. Không một đặc điểm nào ở trên đúng 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Glycogen có đặc điểm:

Bạn đang xem: Glycogen có đặc điểm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP