Glycosid tim hấp thu qua đường tiêu hóa tăng phụ thuộc các yếu tố dưới đây, ngoại trừ:

Glycosid tim hấp thu qua đường tiêu hóa tăng phụ thuộc các yếu tố dưới đây, ngoại trừ:

A. Tính hòa tan nhiều trong lipid

B. Số lượng nhóm OH trong cấu trúc

C. Ruột tăng co bóp

D. Dùng kèm thuốc giảm nhu động ruột

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này