Hai đường chỉ khác nhau cấu hình xung quanh một nguyên tử carbon được gọi là:

Hai đường chỉ khác nhau cấu hình xung quanh một nguyên tử carbon được gọi là:

A. Epimer

B. anome

C. đồng phân quang học

D. đồng phân lập thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này