Hai người đồng tính chung sống với nhau là một quan hệ hôn nhân.

Hai người đồng tính chung sống với nhau là một quan hệ hôn nhân.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Căn cứ vào khái niệm hôn nhân

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!