Hai nguồn gốc sinh nhiệt của cơ thể là:

Hai nguồn gốc sinh nhiệt của cơ thể là:

A. Phản ứng chuyển hóa, vận cơ 

B. Môi trường, chuyển hóa cơ sở 

C. Phản ứng chuyển hóa, môi trường

D. Phản ứng chuyển hóa, năng lượng dự trữ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hai nguồn gốc sinh nhiệt của cơ thể là:

Bạn đang xem: Hai nguồn gốc sinh nhiệt của cơ thể là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site