Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng: Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.

Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:

Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng.

A. Giao kết & hợp tác.

B. Giao kết & thiện chí.

C. Xác lập & hợp tác.

D. Ký kết & thiện chí.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này