Hai thành phần ở tận cùng của xương cánh tay gọi là:

Hai thành phần ở tận cùng của xương cánh tay gọi là:

A. Cổ phẫu thuật

B. Mấu động lớn

C. Ròng rọc

D. Các tên trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!