Hai típ u limpho ác tính không Hdgkin hay gặp nhất theo Công thức thực hành là:

Hai típ u limpho ác tính không Hdgkin hay gặp nhất theo Công thức thực hành là:

A. WF4 và WF5

B. WF5 và WF6

C. WF5 và WF7

D. WF6 và WF7

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này