Hằng ngày lượng nước tiểu ban đầu hình thành khoảng:

Hằng ngày lượng nước tiểu ban đầu hình thành khoảng:

A. 50 lít

B. 120 lít

C. 150 lít

D. 180 lít

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này