Hàng trên của xương cổ tay gồm có các xương ngoại trừ:

Hàng trên của xương cổ tay gồm có các xương ngoại trừ:

A. Xương nguyệt

B. Xương tháp

C. Xương đậu

D. Xương thang

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!