hành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

hành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

A. Có thể tự do chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác

B. Chỉ được chuyển nhượng cho người khác không phải thành viên công ty nếu các thành viên còn lại trong công ty không mua hoặc không muahết

C. Ưu tiên chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên công ty

D. B, C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này