Hấp thu nước ở ống tiêu hóa:

Hấp thu nước ở ống tiêu hóa:

A. Lượng nước được hấp thu chủ yếu là từ nguồn ăn uống 

B. Hấp thu tăng lên nhờ muối mật

C. Glucose làm tăng hấp thu nước ở ruột non 

D. Hấp thu các vitamin kéo theo nước

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hấp thu nước ở ống tiêu hóa:

Bạn đang xem: Hấp thu nước ở ống tiêu hóa: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP