Hãy chọn cặp cụm từ đúng nhất điển vào những chỗ trống trong đoạn văn sau: Quyển tự chủ về tài chính của doanh nghiệp bao hàm hai nội đung chủ yếu: Quyền ….(1)… của doanh nghiệp đối với tài sản, vốn liếng của mình và …(2).. … về nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với Nhà nước, khách hàng, người lao động và các đối tác khác của doanh nghiệp:

Hãy chọn cặp cụm từ đúng nhất điển vào những chỗ trống trong đoạn văn sau:

Quyển tự chủ về tài chính của doanh nghiệp bao hàm hai nội đung chủ yếu: Quyền ….(1)… của doanh nghiệp đối với tài sản, vốn liếng của mình và …(2).. … về nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với Nhà nước, khách hàng, người lao động và các đối tác khác của doanh nghiệp:

A. (1- sử dụng), (2 – trách nhiệm )

B. (l- sở hữu), (2 – trách nhiệm)

C. (1- chi phối), (2 – trách nhiệm)

D. (1+ định đoạt), (2 – thực hiện )

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site