Hãy chọn phương án ứng với câu lệnh được sử dụng để tạo Database trong SQL:

Hãy chọn phương án ứng với câu lệnh được sử dụng để tạo Database trong SQL:

A. Create database tên_database

B. Update database tên_database

C. Create table tên_database

D. Create data tên_database

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site