Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Ngôn ngữ SQL có thể sử dụng theo các phương thức tương tác và …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Ngôn ngữ SQL có thể sử dụng theo các phương thức tương tác và …

A. Nhúng vào một ngôn ngữ chủ

B. Nhúng vào một cơ sở dữ liệu khác

C. Nhúng vào hệ điều hành.

D. Nhúng vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này