Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong các quan hệ dạng chuẩn 2NF …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong các quan hệ dạng chuẩn 2NF …

A. Các thuộc tính không khoá phụ thuộc không đầy đủ vào khoá.

B. Các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá.

C. Cấm tất cả các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào tập con thực sự của khoá.

D. Không xuất hiện các phụ thuộc bắc cầu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này