Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Từ các phép toán đại số  quan hệ, một câu vấn tin có thể được biểu diễn bởi …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Từ các phép toán đại số  quan hệ, một câu vấn tin có thể được biểu diễn bởi …

A. Một cây quan hệ.

B. Biểu thức quan hệ và một cây phép toán quan hệ.

C. Một biểu thức quan hệ

D. Biểu thức quan hệ hay một cây quan hệ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này