Hãy xác định giá thành sản xuất cho 1000 sản phẩm A cho biết các định mức chi phí trên một đơn vị sản phẩm như sau: -Nguyên vật liệu: 40.000đồng -Phế liệu thu hồi: 10.000 đồng -Chi phí tiền lương của nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm: 7.000 đồng – Các khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm: 1.050 đồng Chi phí sản xuất chung 2.000 đồng?

Hãy xác định giá thành sản xuất cho 1000 sản phẩm A cho biết các định mức chi phí trên một đơn vị sản phẩm như sau:

-Nguyên vật liệu: 40.000đồng

-Phế liệu thu hồi: 10.000 đồng

-Chi phí tiền lương của nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm: 7.000 đồng

– Các khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm: 1.050 đồng

Chi phí sản xuất chung 2.000 đồng?

A. 40.050.000 đồng

B. 59.000.000 đồng

C. 50.050.000 đồng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site