Hãy xác định hệ số nợ dài hạn của doanh nghiệp A cho biết số liệu như: – Nợ dài hạn: 650 triệu – Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 600 triệu -Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư: 50 triệu

Hãy xác định hệ số nợ dài hạn của doanh nghiệp A cho biết số liệu như:

– Nợ dài hạn: 650 triệu

– Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 600 triệu

-Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư: 50 triệu

A. 0,52

B. 0,5

C. 1,0

D. 1,2

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này