Hãy xác định hệ số thanh toán lãi vay của doanh nghiệp A cho biết số liệu như sau: -Doanh thu thuần: 2.100 triệu – Giá thành toàn bộ: 1.800 triệu, trong đó lãi vay phải trả 80 triệu – Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%

Hãy xác định hệ số thanh toán lãi vay của doanh nghiệp A cho biết số liệu như sau:

-Doanh thu thuần: 2.100 triệu

– Giá thành toàn bộ: 1.800 triệu, trong đó lãi vay phải trả 80 triệu

– Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%

A. 4.75

B. 3

C. 4

D. 3,75

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này