Hãy xác định phần mềm Microsoft Access là loại phần mềm:

Hãy xác định phần mềm Microsoft Access là loại phần mềm:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm ứng dụng 

C. Phần mềm phát triển

D. Phần mềm chuyên ngành

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này