Hãy xác định phần mềm Microsoft Access là loại phần mềm:

Hãy xác định phần mềm Microsoft Access là loại phần mềm:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm ứng dụng 

C. Phần mềm phát triển

D. Phần mềm chuyên ngành

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site