Hệ thống Linux có mấy Run Level chính

Hệ thống Linux có mấy Run Level chính

A. Có 7 Run Level

B. Có 6 Run Level

C. Có 5 Run Level

D. Có 4 Run Level

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hệ thống Linux có mấy Run Level chính

Bạn đang xem: Hệ thống Linux có mấy Run Level chính trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP