Hệ thống ngắt cứng trong PC/AT được xây dựng trên

Hệ thống ngắt cứng trong PC/AT được xây dựng trên

A. 2 PIC 8259 mắc song song

B. 1 PIC 8259

C. 2 PIC 8259 mắc nối tầng với nhau theo kiểu chủ-thợ

D. 2 PIC 8259 mắc nối tiếp với nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này