Hệ thống ngoại vi không bao gồm thiết bị nào sau đây: 

Hệ thống ngoại vi không bao gồm thiết bị nào sau đây: 

A. Bàn phím 

B. Màn hình 

C. USB 

D. Con chuột

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này