Hệ thống thông tin là gì?

Hệ thống thông tin là gì?

A. Hệ thống thông tin là một hệ thống mà mối liên hệ giữa các thành phần của nó còng như mối liên hệ giữa nó và các hệ thống khác là sự trao đổi thông tin

B. Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều phần tử có mối quan hệ thông tin với nhau

C. Hệ thống là một tập hợp các hệ thống con có mối quan hệ với nhau

D. Hệ thống con của Hệ thống thông thường có nhiệm vụ thu thập thông tin cho Hệ thống thông thường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hệ thống thông tin là gì?

Bạn đang xem: Hệ thống thông tin là gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site