Hem bị oxy hóa thành:

Hem bị oxy hóa thành:

A. Hematin 

B. Hemin 

C. Teichman 

D. Myoglobin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hem bị oxy hóa thành:

Bạn đang xem: Hem bị oxy hóa thành: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP