Hemoglobin gồm có:

Hemoglobin gồm có:

A. 2 phần

B. 3 phần 

C. 4 phần 

D. Chỉ 1 phần

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hemoglobin gồm có:

Bạn đang xem: Hemoglobin gồm có: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP