heo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án về hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục?

heo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án về hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục?

A. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học

B. Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật; Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

C. Xuyên tạc nội dung giáo dục;Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh; Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự

D. Tất cả phương án

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này