Hiện nay, NLĐ tham gia BHXH bắt buộc được hưởng những chế độ nào?

Hiện nay, NLĐ tham gia BHXH bắt buộc được hưởng những chế độ nào?

A. Ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động

B. Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất

C. Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này