Hiến pháp ghi nhận quyền con người thế nào?

Hiến pháp ghi nhận quyền con người thế nào?

A. Hiến pháp chỉ ghi nhận các quyền cơ bản của con người.

B. Các văn bản khác được trao thêm các quyền cho mọi người, ngoài các quyền đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

C. Các văn bản khác không được hạn chế bớt các quyền của con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

D. Cả a, b, c đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hiến pháp ghi nhận quyền con người thế nào?

Bạn đang xem: Hiến pháp ghi nhận quyền con người thế nào? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site