Hiến pháp năm 2013, bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?

Hiến pháp năm 2013, bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?

A. Quyền có nơi ở hợp pháp

B. Quyền xây dựng nhà ở

C. Quyền có nhà ở

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này