Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?

Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?

A. Có quyền có việc làm

B. Có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này