Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho mọi người có quyền nào sau đây?

Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho mọi người có quyền nào sau đây?

A. Có quyền sống

B. Có quyền được sống

C. Có quyền sống và quyền được sống

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này