Hiến pháp năm 2013 quy định bảo đảm nào sau đây cho cá nhân?

Hiến pháp năm 2013 quy định bảo đảm nào sau đây cho cá nhân?

A. Không thể bị kết án hai lần vì một tội phạm

B. Chỉ bị kết án hai lần vì một tội phạm trong trường hợp đặc biệt

C. Có thể bị kết án hai lần vì một tội phạm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này