Hiện tượng tủa lắng xuống đáy lọ của nước tiểu bình thường là do:

Hiện tượng tủa lắng xuống đáy lọ của nước tiểu bình thường là do:

A. Protein và muối urat natri

B. Protein

C. Muối urat natri

D. Cặn acid uric, muối urat natri hoặc phosphat

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này