Hình thức thải nhiên sau đây có liên quan đến màu sắc:

Hình thức thải nhiên sau đây có liên quan đến màu sắc:

A. Truyền nhiệt bức xạ 

B. Truyền nhiệt trực tiếp 

C. Truyền nhiệt đối lưu

D. Bốc hơi nước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này