His gần, kết hợp trực tiếp với Fe của Hem còn gọi là:

His gần, kết hợp trực tiếp với Fe của Hem còn gọi là:

A. His F8 

B. His K5 

C. His E7 

D. His C4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!