His xa, không kết hợp trực tiếp với Fe của Hem còn gọi là:

His xa, không kết hợp trực tiếp với Fe của Hem còn gọi là:

A. His F8

B. His K5

C. His E7

D. His C4

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này