Hòa giải tranh chấp đất đai chỉ là 1 hoạt động mang tính khuyến khích.

Hòa giải tranh chấp đất đai chỉ là 1 hoạt động mang tính khuyến khích.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hòa giải ở cơ sở là bắt buộc (khoản 2 điều 135 Luật Đất đai, điều 159 nghị định 181).

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này